Dzisiaj jest 21 maja 2018 rok.

Nowa Sarzyna

Zdjęcia z Nowej SarzynyNowa Sarzyna to siedmiotysięczne miasto leżące w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim w pobliżu ujścia rzeki Trzebośnicy do Sanu w otoczeniu rozległych obszarów leśnych. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1390 roku i dotyczą wsi Sarzyna. Rodowód miasta jest krótki i dotyczy podjęcia w 1937 roku przez Ministerstwo Spraw Wojskowych decyzji o budowie na tym terenie zakładu w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Przy powstałych Zakładach Chemicznych zaczęło wzrastać miasto. Nowa Sarzyna uzyskała prawa miejskie w 1 stycznia 1973 roku. W latach siedemdziesiątych i w początkach osiemdziesiątych miasto rozwijało się intensywnie. Dowodem tego jest wyróżnienie w 1984 roku w konkursie Mistrz Gospodarności i nagroda w wysokości 4,5 mln. zł, co stanowiło wówczas kwotę niebagatelną. Dziś fabryka stanowi jego wizytówkę i wspólnie z samorządem Nowej Sarzyny kształtuje wizerunek gminy. Obecnym burmistrzem jest pan Jerzy Paul.

Zdjęcia z Nowej SarzynyTeren gminy jest bardzo atrakcyjny przyrodniczo. Jednym z najważniejszych elementów są zajmujące 30% obszaru stare lasy mieszane z przewagą sosny. Osobliwością na skalę europejską jest położone w przysiółku Kołacznia w pobliżu Woli Zarczyckiej naturalne stanowisko azalii pontyjskiej zwane inaczej różanecznikiem żółtym - jedyne w Europie, poza Wołyniem i Polesiem. Umieszczony on został w "Polskiej czerwonej księdze roślin" jako gatunek rzadki. Złocista barwa kwiatów nadaje w maju jej otoczeniu niezrównanego uroku, egzotycznego piękna i przyciąga wielu turystów. Atrakcją są również liczne gatunki roślin chronionych, projektowane i istniejące pomniki przyrody między innymi stare dęby w Sarzynie i Majdanie Łętowskim, wśród których jest okaz liczący ok. 500 lat. Krajobraz gminy charakteryzuje się dużą zmiennością, co jest spowodowane położeniem na pograniczu różnych regionów fizjogeograficznych. Malowniczości krajobrazu dodają liczne cieki wodne, a szczególnie interesująca jest dolina Trzebośnicy i przejście doliny Sanu wysoczyznę w okolicy miejscowości Baranówka. Zdjęcia z Nowej Sarzyny Zbiorniki wodne stanowią prawdziwy raj dla wędkarzy. Bogactwo fauny i flory jest jednym z podstawowych elementów decydujących o atrakcyjności turystyczno - wypoczynkowej gminy. Zwiększy się ona jeszcze po wybudowaniu dużego 18 ha zalewu i kompleksu sportowego (hala sportowa z krytym basenem, która zostanie oddana do użytku jesienią 2004 roku). Ciekawostką przyrodniczą czekającą na potencjalnych inwestorów są zlokalizowane na terenie wsi Ruda Łańcucka zasoby wód mineralnych. Na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt zabytków oraz obiektów zainteresowania konserwatorskiego. Zdecydowaną większość stanowi architektura ludowa: domy mieszkalne i kapliczki przydrożne położone przy pątniczych szlakach prowadzących do Bazyliki Matki Boskiej Pocieszenia w Leżajsku. Najstarszym zabytkiem sakralnym jest XVIII wieczny kościół pod wezwaniem Świętej Katarzyny w Łętowni. Najmłodszym i będącym dumą mieszkańców Nowej Sarzyny jest wybudowany w 1979 roku kościół pod wezwaniem NMP Królowej Polski z wystrojem wnętrza zaprojektowanym przez Akademię Sztuk Pięknych z Krakowa.

Na terenie gminy istnieją liczne ośrodki sportowe, które osiągają dobre wyniki i zajmują czołowe miejsca w różnorodnych zawodach. Do tych klubów należą: Zdjęcia z Nowej Sarzyny

Nowa Sarzyna wciąż się rozwija, ale już nie tak intensywnie jak w przeszłości. Miasto dziś zachwyca swoim urokiem i skrytym pięknem, jest tu wiele miejsc, które warto odwiedzić, szczególne w miesiącach letnich jak i również zimowych, ponieważ właśnie wtedy atrakcyjność okolicznych terenów jest największa.

Więcej O Nowej Sarzynie i okolicach można poczytać na oficjalnej stronie miasta: www.nowasarzyna.eu.

Na górę