Dzisiaj jest 21 lipca 2018 rok.
Witaj na stronie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
w Nowej Sarzynie.

Witamy
Oferta

Oferta edukacyjna

Liceum Ogólokształcące
ODDZIAŁY PRZEDMIOTY ROZSZERZONE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
matematyczno - przyrodniczy (100) matematyka, fizyka, język obcy język polski, język obcy, matematyka, fizyka
matematyczno - informatyczny matematyka, informatyka, język obcy język polski, język obcy, matematyka, fizyka
geograficzno - językowy (90) geografia, matematyka, język obcy język polski, język obcy, geografia, informatyka
biologiczno - chemiczny (90) biologia, chemia, język obcy język polski, język obcy, biologia, chemia
humanistyczno - prawny (90) język polski, język obcy, wos język polski, język obcy, wos, historia
humanistyczno - artystyczny (90) język polski, język obcy, historia język polski, język obcy, historia, wos
sportowy (80) biologi, geografia, zajęcia sportowe język polski, język obcy, biologia, geografia
przeciwpożarowo - ratowniczy matematyka, biologia + przemioty dodatkowe* język polski, język obcy, matematyka, biologia
* ochrona przeciwpożarowa, zajęcia sprawnościowo - ratownicze
Zasady punktowania kandydatów
OSIĄGNIECIA LICZBA PUNKTÓW
uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty 5
uzyskanie więcej niż jedengo tytułu finalisty 8
uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół do 3
osiągniecia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu do 3
SPOSÓB PRZELICZANIA OCEN ZE ŚWIADECTWA
celujący 20
bardzo dobry 16
dobry 12
dostateczny 8

Logo

nasz adres:

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
w Nowej Sarzynie
ul. I. Łukasiewicza 3
37-310 Nowa Sarzyna

tel/fax: 538 156 440, 17 241 13 50, 17 24 11 351
e-mail: zs.nowasarzyna(at)gmail.com
Pokaż na mapie
Informacja o przetwarzaniu danych
Na górę